Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.4 Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

We faciliteren het culturele veld bij de ontwikkeling van mensen, jong en oud, zodat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Wij doen dat, vanuit het coalitieakkoord, door middel van het intensiveren en uitbreiden van cultuur- en erfgoededucatie. We richten ons daarbij op het primaire onderwijs en het gehele voortgezet onderwijs, inclusief specifieke aandacht voor het vmbo. Daarnaast faciliteren we een bibliotheeknetwerk. Bibliotheken hebben een belangrijke functie in het bevorderen van participatie, als ontmoetingsplek en bij het verminderen van laaggeletterdheid. We stimuleren onze partners hierbij, met een op basis van het coalitieakkoord verhoogd budget, tot een extra inspanning, gericht op participatie en inclusiviteit.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 4.862
Baten € 0
Saldo € 4.862
ga terug