Programma 6. Cultuur en erfgoed

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Cultuur- en erfgoed-educatie

Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

ga terug