Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.3.1 Exploiteren en etaleren cultuurlandschappen en archeologische zones

Limes
Om de herkenbaarheid en het begrip van de Romeinse Limes te verbeteren, voeren de partners,een aantal projecten uit, voortkomend uit het advies van het College van Rijksadviseurs (maart 2015). In 2020 wordt geïnvesteerd in informatiepunten, communicatie en marketing, Dit doen we op basis van het managementplan bij het UNESCO nominatiedossier Werelderfgoed van de betreffende provincies en erfgoedhuizen (Landschap Erfgoed Utrecht):  

  • de inrichting van een coördinatiepunt dat zorgdraagt voor de uitvoering van het managementplan.
  • publiekscommunicatie (online en op locatie) op basis van eenduidige uitstraling en samenhangende aanpak.
  • ondersteuning van lokale initiatieven.
  • opstellen en uitvoeren van een onderzoeksagenda.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Samen met de partners uit het Pact van Ruigenhoek werken we aan het vergroten van de zichtbaarheid, beleefbaarheid en bereikbaarheid. Het publieksbereik en de betrokkenheid van de samenleving neemt toe en de bezoekers, ook internationaal, ontdekken de doorleefde plek met een rijke geschiedenis. Het verhaal van het ingenieuze verdedigingssysteem vlakbij stedelijk gebied wordt uitgelegd en de toegankelijkheid, beleefbaarheid van het karakteristiek open en groen landschap met veel bijzonder flora en fauna bij de forten vergroot, door met vele partijen te werken aan de ontwikkeling van routes, arrangementen en activiteiten.

We zullen in het Cultuur- en erfgoedprogramma bijzondere aandacht geven aan de Oude Hollandse Waterlinie, onder andere vanwege de herdenking van het Rampjaar 1672 in 2022. We ondersteunen projecten die bijdragen aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de Linie. Het programma voor de Grebbelinie is afgerond, maar de exploitatie van het bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg vraagt in 2020 nog enige aandacht van alle betrokken private partijen en overheden.

Beoogd resultaat 2020

  • Landelijk coördinatiepunt Limes opgericht.
  • Onderzoeksagenda Limes opgesteld en in uitvoering.
  • Minimaal twee nieuwe projecten Oude Hollandse Waterlinie in uitvoering.
ga terug