Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.1.2 Zakelijk verstevigen cultuur- en erfgoedinstellingen

Programma’s Advies op Maat en Business Model Canvas
In 2019 hebben we de laatste editie uitgevoerd van het Programma Advies op Maat en Business Model Canvas. Advies op Maat is een traject dat vrijwilligersorganisaties van advies voorziet op gebied van de governance, behoud van leden, maar ook andere verdienmodellen en doelgroepenbeleid. Met Business Model Canvas worden culturele instellingen met coaching en workshops begeleid in verbetering van hun business model.
Het jaar 2020 gebruiken we voor een evaluatie van deze programma’s en bepalen van een vervolg.

Partnerinstellingen
Het jaar 2020 ontvangen de volgende partnerinstellingen een exploitatiesubsidie op basis van de in 2017 afgegeven beschikking voor vier jaar: Landschap Erfgoed Utrecht, Monumentenwacht Utrecht, Bibliotheek Service Centrum, Kunst Centraal, Het Utrechts Landschap,  Stichting De Utrechtse Molens, MooiSticht (Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht), Restauratie Opleidingsprojecten, Kasteel Amerongen en Slot Zuylen. Voor de beleidsperiode 2017 - 2020 hebben we voor het eerst meerjarige afspraken gemaakt met de partnerinstellingen om continuïteit en zekerheid van de instellingen te waarborgen. In de eerste helft van 2020 evalueren we deze werkwijze en bepalen we het vervolg.

Streekmusea
In het kader van de vernieuwing van ons beleidsinstrumentarium starten we een onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van streekmusea om hun krachten te bundelen. Achterliggend doel is de continuïteit van deze kleinere musea, waarmee we tevens bijdragen aan lokale binding en ‘cultuur dichtbij’.
Ook continueren en versterken wij onze bijdrage aan de samenwerking van de Utrechtse kasteelmusea (Stichting Samenwerkende Kasteelmusea, zie 6.2.5).

Vanuit het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ in samenwerking met gemeenten en de cultuur en erfgoed sector gaan we inzetten op onderzoek en het versterken van de artistieke en zakelijke ontwikkeling van de culturele infrastructuur, waaronder Kunstbende en Cultuurhuizen.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is een evaluatie uitgevoerd naar de programma’s BMC en Advies op Maat en nieuwe inzet is bepaald.
  • Er is een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en mogelijkheden van samenwerking bij streekmusea.
  • Op grond van uitgevoerde evaluaties bepalen we in 2020 onze inzet in de samenwerking met onze partnerinstellingen.
ga terug