Programma 6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.862

4.862

4.862

4.862

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.862

4.862

4.862

4.862

ga terug