Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.3.3 Versterken culturele infrastructuur met festivals

Met festivals wil de provincie de regio aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers, ook internationaal. De festivals die wij ondersteunen, dragen bij aan een aantrekkelijke stad en regio en trekken een groot en divers (internationaal) publiek. Daarnaast hebben zij de functie van podium voor talentontwikkeling in de steden en de regio. Het gaat om het Nederlands Filmfestival, Festival Oude Muziek, Tweetakt festival, Spring festival, Amersfoort Jazz Festival, Spoffin Festival, Le Guess who?, Café theater festival, Holland Animation Festival, Internationaal Literatuur festival en Gaudeamus.
De gezamenlijke festivals, georganiseerd in het Utrechts Festival Overleg, zullen ook in 2020 (deels) collectief kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren. Er worden data verzameld over publieksaantallen, (inter)nationale samenwerking, financieringsmix, personele inzet en communicatiekracht. De resultaten van de onderzoeken worden geïmplementeerd in de jaarplannen van de verschillende festivals. Daarnaast vormen de inzichten die de onderzoeken opleveren input voor onze beleidsvorming.

In 2020 vindt tevens de aanvraag- en selectieprocedure plaats voor de periode 2021-2024 o.b.v. het vernieuwde beleidskader dat is gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’.

Beoogd resultaat 2020

  • Het mede mogelijk maken van 11 festivals.
  • Het laten uitvoeren van een aantal onderzoeken zoals artistiek en publieksonderzoek in opdracht van de festivals.
  • Het opstellen en uitvoeren van een vernieuwd festivalbeleid.
ga terug