Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.4.2 Bevorderen taal- en digitale vaardigheden

De bibliotheken in de provincie Utrecht zijn volop in transitie. De maatschappelijke rol die de bibliotheken steeds meer innemen, draagt  in hoge mate ook bij aan de preventie bij laaggeletterdheid, die stevig op de kaart staat. Het is van belang dat iedereen kan lezen en schrijven, om deel te nemen aan onze maatschappij en economie. Via het Bibliotheek Service Centrum (BiSC) zullen we onverminderd blijven inzetten op het bevorderen van taal- en digitale vaardigheid.

Beoogd resultaat 2020

  • Alle 9 regiobibliotheken in de provincie Utrecht besteden aandacht aan het bevorderen van taal- en digitale vaardigheid en worden hier door BiSC ondersteund. BiSC faciliteert de bibliotheken in hun kennisdeling en -ontwikkeling om tot nieuwe aansluitende programmering te komen. Zodat meer jeugd en volwassenen taal en digitaal vaardiger zijn en deel kunnen nemen aan onze maatschappij.
ga terug