Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.4.1 Aanreiken cultuur- en erfgoededucatie

Programma’s Kunst Centraal basisonderwijs
Kunst Centraal (KC) biedt programma’s aan in het primair onderwijs die gericht zijn op de ontwikkeling van de creatieve en reflectieve vermogens van een kind. Deze programma’s zijn het Cultuurprogramma, Kunstmenu en het verdiepingsprogramma Cultuur met kwaliteit in samenwerking met 9 gemeenten in de provincie Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht werkt als partner met Kunstcentraal aan het onderdeel erfgoededucatie.

Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs
Kunst Centraal heeft met de motie ‘Versterk Cultuureducatie in het VMBO’ (5 juli 2018) de rol van matchmaker om deze motie invulling te geven. Daarmee begeleiden zij VMBO scholen bij de aanvraag van middelen die zijn kunnen doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor cultuureducatie op school. In 2020 breiden we onze inspanningen verder uit naar het hele voortgezet onderwijs.

Cultuurparticipatie
In 2021 start het Rijk met een matchingsregeling  voor Cultuurparticipatie. Wij anticiperen hierop door in samenwerking met Kunst Centraal te verkennen hoe zij dit in 2020 versneld kunnen uitvoeren. Ook willen we de mogelijkheden van een versterkte rol van het bedrijfsleven op het gebied van cultuur verkennen.

Beoogd resultaat 2020

  • 75% van de leerlingen PO komt via programma’s van KC en LEU in aanraking met cultuur- en erfgoededucatie.
  • Uitbreiden van cultuureducatie naar het gehele Voortgezet Onderwijs.
  • Cultuurparticipatie-mogelijkheden verkennen en zo mogelijk uitvoeren met Kunst Centraal.
ga terug