Programma 2. Landelijk gebied

Reserves Landelijk gebied

Programma 2. Landelijk gebied

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve Programma landelijk gebied

5.711

-

3.731

-

-

-

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

-

21.316

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

5.711

21.316

3.731

0

0

0

Reserve Programma landelijk gebied

1.391

31.919

17.937

12.695

13.880

2.000

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

-

3.359

5.705

1.380

1.105

1.305

Reserve Projecten

137

2.214

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.529

37.492

23.642

14.075

14.985

3.305