Programma 2. Landelijk gebied

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verwerving/functie-
verandering nieuwe natuur

Verwerving/functieverandering nieuwe natuur cumulatief in ha.
[cumulatief, realisatie 2027]

1.566

822

980

1.105

1.230

1.355

1.405

Ontwikkelde nieuwe natuur

Nr. 4 Basisset BBV

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
[cumulatief, realisatie 2027]

4.260

1.620

1.900

2.100

2.300

2.600

2.900

ga terug