Programma 2. Landelijk gebied

2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied

Wij gaan door met het stimuleren van de leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied inclusief die van de kleine kernen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 91
Baten € 0
Saldo € 91
ga terug