Programma 2. Landelijk gebied

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.619

2.619

3.011

2.919

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.619

2.619

3.011

2.919

ga terug