Programma 2. Landelijk gebied

2.1.3 Verbinden van natuurgebieden

Grootschalige verbindingen realiseren          
Ter versterking van het netwerk starten we in 2020 met aanleg van de faunapassage Griftenstein onder de N237 tussen De Bilt en Utrecht. Deze faunapassage vormt samen met de door de gemeente Utrecht aan te leggen faunapassage onder de Biltse Rading een schakel in de ecologische verbinding tussen het Noorderpark en het Kromme Rijngebied. We continueren de voorbereidingen voor de aanleg van het ecoduct over de N226 tussen Leersum en de A12. De aanleg start naar verwachting in 2021.

Kleinschalige verbindingen realiseren, beheren en beschermen
Om de aanleg van landschapselementen te realiseren werken we samen met onze partners in het Platform Kleine Landschapselementen. De partners stemmen beheer, bescherming, aanleg en herstel van kleinschalige verbindingen met elkaar af. Na de positieve evaluatie in 2019 is het platform doorgestart met nog eens tien deelnemende gemeenten. Met de partners stellen wij in 2020 een landschapsuitvoeringsplan vast waarmee de realisatie van de kleine verbindingen structuur wordt geboden, afgestemd op de kwaliteitsgidsen landschap. Hierin worden onze ambities voor landschap geconcretiseerd. Hiermee vallen biodiversiteits- en belevingsdoelen samen. Op basis van het landschapsuitvoeringsplan wordt het platform kleine landschapselementen financieel in de gelegenheid gesteld om de uitvoering in 2022 en 2023 voort te zetten voor een bedrag van € 300.000/jaar. Tot dan is reeds € 1 mln. beschikbaar. Voor het opstellen van het landschapsuitvoeringsplan is een bedrag van maximaal € 70.000 gereserveerd binnen de biodiversiteitsopgave.   

In 2020 stellen wij een ontsnipperingsprogramma 2.0 op met aandacht voor zowel de grootschalige als de kleinschalige verbindingen. In dit programma zullen noodzakelijke investeringen in het verbinden van de Utrechtse natuur verder inzichtelijk worden gemaakt.

Beoogd resultaat 2020

  • De aanleg van de faunapassage onder de N237 is gestart.
  • Het opstellen van een landschapsuitvoeringsplan.
  • Een vastgesteld Ontsnipperingsprogramma 2.0.
ga terug