Programma 2. Landelijk gebied

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

91

91

91

91

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

91

91

91

91

ga terug