Programma 2. Landelijk gebied

Wat gaat dat kosten?

2. Landelijk gebied

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

9.012

8.997

9.074

9.115

9.115

9.115

Materiële lasten

36.577

47.114

49.688

52.900

44.977

41.736

Lasten

45.589

56.111

58.762

62.015

54.092

50.851

Baten

5.921

3.631

3.795

1.471

1.019

71

Baten

5.921

3.631

3.795

1.471

1.019

71

Saldo van dit programma

39.668

52.480

54.967

60.544

53.073

50.780

Stortingen in reserves

5.711

21.316

3.731

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

1.529

37.492

23.642

14.075

14.985

3.305

Beslag op de algemene middelen

43.850

36.304

35.056

46.469

38.088

47.475