Programma 2. Landelijk gebied

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

24.122

28.155

21.173

19.074

Baten

3.724

1.400

948

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

20.398

26.755

20.225

19.074

ga terug