Programma 2. Landelijk gebied

2.4.2 Terugdringen vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Voor de VAB’s maken wij een plan van aanpak en werken we samen met andere partijen. Dit onderdeel financieren we met bestaande middelen. Hiervoor is een totaalbudget van € 525.000 beschikbaar. Op grond van de evaluatie VAB-loket Oost bepalen we of de aanpak via loketten een goede aanpak is.

Beoogd resultaat 2020

  • Eind 2020 is een VAB-wijzer opgesteld voor de doelgroep agrariërs en voor de doelgroep gemeenten.   
  • Eind 2020 is een plan van aanpak VAB’s opgesteld met onze partners inclusief inzet van een VAB-loket en/of coaches.
ga terug