Programma 2. Landelijk gebied

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

27.404

27.166

25.837

25.493

Baten

71

71

71

71

Saldo beleidsdoel excl. reserves

27.333

27.095

25.766

25.422

ga terug