Programma 4b. Energietransitie

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

4b. ENERGIETRANSITIE

4b.1 Energie besparen

4b.1.1 Besparen energie door inwoners

4b.1.2 Besparen energie door bedrijven

4b.1.3 Besparen energie door maatschappelijke organisaties

4b.2 Duurzame energie

4b.2.1 Opwekken, Opslaan en Transporteren

4b.2.2 Ruimte, Regels en Participatie

4b.3 De provincie geeft het goede voorbeeld

4b.3.1 Energie in Mobiliteit

4b.3.2 Energie in Leefomgeving

4b.3.3 Energie in Bedrijfsvoering