Programma 4b. Energietransitie

4b.2 Duurzame energie

De programmalijn ‘Duurzame Energie’ heeft als doel om samen met partners te realiseren dat ook in de provincie Utrecht de nationale doelstelling van 16% duurzame energie in 2023 wordt gehaald. De projecten zijn gericht op het creëren van ruimte en regels, het ondersteunen van collectieven en participatie, het ondersteunen van projecten op het gebied van elektriciteit en van warmte, het ontwikkelen van de nieuwe infrastructuur die nodig is voor een duurzaam energiesysteem.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 3.887
Baten € 0
Saldo € 3.887
ga terug