Programma 4b. Energietransitie

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.887

2.920

2.970

2.862

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.887

2.920

2.970

2.862

Het saldo aan lasten is opgebouwd uit de volgende posten die in de tabel 'Financiële doorrekening coalitieakkoord' in paragraaf 1.3 zijn genoemd bij intensiveringen/nieuw beleid bij programma 4b. Energietransitie:

  • 3.6 Regionale energiestrategieën en participatieprocessen duurzame opwekking
  • 3.11 Ondersteuning van lokale energiecoöperaties
  • 3.13 Ondersteuning aardwarmte door onderzoek naar locaties en informatie- en consultatieplatform
  • 3.20 Energienetwerken en opslag: voortbouwen op pilotproject New Grid on the Block
  • Organisatie/uitvoering programma Energietransitie
ga terug