Programma 4b. Energietransitie

4b.2.1 Opwekken, Opslaan en Transporteren

We richten ons op het versnellen van duurzame opwekking van wind- zon- en bodemenergie. Door proceskennis en procesondersteuning geven we snel duidelijkheid voor en/of toestemming aan nieuwe projecten, waarbij alle aspecten van het provinciale beleid meegenomen en meegewogen worden. Het doel is om bij te dragen aan 16% duurzame energie opwekking in 2023.

Beoogd resultaat 2020

  • Proces voor proefboringen aardwarmte van Warmtebron Utrecht wordt actief door provincie ondersteund.
  • Nieuwe initiatieven voor Windparken en Zonnepanelen worden actief door de provincie ondersteund.
  • Overzicht van geselecteerde innovaties waaraan de provincie wil bijdragen*.
  • Vervolg op het initiatief New Grid on the Block is gestart, om barrières in de capaciteiten van elektriciteitsnetten en netaansluitingen tijdig te signaleren en op te lossen.

* Er is voor het participeren in energie-innovatietrajecten een bedrag van € 2,4 mln. opgenomen in de lijst 'Nog nader uit te werken voorstellen' voor de periode 2021-2023. Deze post kan pas na integrale afweging worden aangewend voor bijdragen aan geselecteerde innovaties.

ga terug