Programma 4b. Energietransitie

4b.1 Energie besparen

De programmalijn ‘Energie besparen’ heeft als doel om de 9% energiebesparing te realiseren, die in het coalitieakkoord is afgesproken. Dit door projecten op het gebied van de verduurzaming van woonhuizen, van appartementencomplexen, van bedrijven, van maatschappelijk vastgoed te realiseren.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.272
Baten € 0
Saldo € 2.272
ga terug