Programma 4b. Energietransitie

4.3.3 Energie in Bedrijfsvoering

Via keuzes in de eigen bedrijfsvoering kunnen we bijdragen aan energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Er liggen kansen op het gebied van facilities, inkoop en public affairs.

Beoogd resultaat 2020

  • Energiedoelen zijn geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering.
  • Monitoring van de voortgang in de energietransitie is op orde.
  • Lobby-agenda voor energietransitie is uitgewerkt.
ga terug