Programma 4b. Energietransitie

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Duurzame energie

Opwekking van duurzame energie

16%

7%

ga terug