Programma 4b. Energietransitie

4b.1.1 Besparen energie door inwoners

We richten ons op de ondersteuning van gemeenten die inwoners, woningcorporaties en VVE’s helpen bij het besparen van energie. Ons doel is om instrumenten en faciliteiten te ontwikkelen die het investeren in besparende maatregelen financieel aantrekkelijk en mogelijk maken voor de hele samenleving. Het gaat om een breed spectrum aan diensten op het gebied van informatievoorziening, begeleiding van verduurzamingstrajecten, financiering van verduurzamingstrajecten en het ondersteunen van gemeentes in de migratie naar aardgasvrije wijken. Doel is het bereiken van 9% woongerelateerde energiebesparing in 2023.

Beoogd resultaat 2020

  • Gemeentes worden geholpen met kennis en ervaringen voor een gerichte aanpak om besparingsmaatregelen door inwoners te stimuleren.
  • Alle gemeentes zijn gestart met het opstellen van een voldoende concrete transitievisie warmte en de provincie ondersteunt hierbij.
  • Met hulp van de provincie zijn minimaal 5 trajecten gestart met woningcorporaties of VVE’s om “mandjes” woningen (> 50 stuks) te verduurzamen.
  • Er is een voorstel voor een financieringsinstrument uitgewerkt op basis van een onderzoek naar mogelijkheden om verduurzaming betaalbaar te maken voor iedereen.

Bij het onderzoek naar mogelijkheden is er voor het instellen van het fonds een bedrag van € 18 mln. opgenomen (risico afdekking) om bij te dragen aan de betaalbaarheid van de energietransitie voor iedereen. Dit bedrag is opgenomen de lijst 'Nog nader uit te werken voorstellen' voor de periode 2021-2023. Deze post kan na integrale afweging worden aangewend als uit het onderzoek naar voren komt of en hoe een fonds kan helpen bij het betaalbaar maken van de verduurzaming van woningen.

ga terug