Programma 4b. Energietransitie

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.272

2.635

2.625

2.574

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.272

2.635

2.625

2.574

Het saldo aan lasten is opgebouwd uit de volgende posten die in de tabel 'Financiële doorrekening coalitieakkoord' in paragraaf 1.3 zijn genoemd bij intensiveringen/nieuw beleid bij programma 4b. Energietransitie:

  • 3.1 Gecoördineerde informatievoorziening naar inwoners over mogelijkheden voor energiebesparing en opwek
  • 3.2 Instellen fonds voor versnellen en betaalbaar maken energietransitie
  • 3.3/3.16 Ondersteunen gemeenten en vastgoedeigenaren bij warmtetransitie en klimaatneutraal bouwen en onderzoek naar energie-innovatietrajecten (Wijk van de toekomst)
  • 3.15 Inzet coaches voor verduurzaming bedrijfsvoering maatschappelijke organisaties
ga terug