Programma 4b. Energietransitie

4b.3 De provincie geeft het goede voorbeeld

In de programmalijn ‘Provincie als voorbeeld’ worden alle activiteiten ondergebracht die de provinciale organisatie uitvoert op het gebied van facilities en inkoop om een voorbeeld te zijn van ons eigen beleid. Daarnaast wordt gestuurd op een integrale aanpak van de energietransitie door de verbinding met de andere activiteiten van de provincie op het gebied van mobiliteit, leefomgeving en economie, waarmee een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 538
Baten € 0
Saldo € 538
ga terug