Programma 4b. Energietransitie

4.3.1 Energie in Mobiliteit

De energietransitie heeft alleen kans van slagen als deze is verankerd in alle aspecten van de bedrijfsvoering van de Provinciale organisatie. Mobiliteit is een grote energiegebruiker, daarom richten we ons op een integrale aanpak van het energiegebruik voor mobiliteit. Veel doelstellingen van het domein mobiliteit, dragen direct bij aan energiebesparing. Denk daarbij aan stimuleren van fiets en OV en het verminderen van mobiliteit. Veel nieuwe vormen van mobiliteit zijn ook efficiënter in het energiegebruik waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast richt dit programma zich op het gebruik van de infrastructuur voor het opwekken van duurzame energie. Doel is steeds om bij te dragen aan de doelen voor energiebesparing en duurzame opwekking.

Beoogd resultaat 2020

  • Onderzoek naar opwekking van energie in, langs en boven infrastructuur is afgerond en vertaald in een uitvoeringsplan.
  • Plan van aanpak voor de uitbreiding van de laadinfrastructuur is gereed en de uitvoering is gestart.
ga terug