Programma 4b. Energietransitie

4b.1.2 Besparen energie door bedrijven

We werken aan de uitbreiding van de advies-, toezicht- en handhavingsactiviteiten door de provincie en gemeentes met als doel om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen om energie te besparen en hernieuwbare opwek te realiseren (denk aan zonnepanelen op bedrijfsdaken). Daarin werken we samen met andere programma’s aan de ontwikkeling van de economische kansen van de energietransitie in bijvoorbeeld de agenda vitaal platteland en met de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Beoogd resultaat 2020

  • RUD en ODRU voeren in opdracht van provincie en gemeenten handhaving uit op regelgeving rondom duurzaamheid en energiebesparing.
  • Bedrijven in de Provincie Utrecht hebben gemakkelijk toegang tot advies om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en energie te besparen.
ga terug