Programma 4b. Energietransitie

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Energie besparen

Minder verbruikt dan in 2019 onder genormaliseerde omstandigheden

9%

n.v.t.

n.v.t.

1,5%

ga terug