Programma 4b. Energietransitie

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

538

1.045

1.135

1.615

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

538

1.045

1.135

1.615

Het saldo aan lasten is opgebouwd uit de volgende posten die in de tabel 'Financiële doorrekening coalitieakkoord' in paragraaf 1.3 zijn genoemd bij intensiveringen/nieuw beleid bij programma 4b. Energietransitie:

  • 3.5 Energie-opwekking bij eigen infrastructuur (afdekken onrendabele top)
ga terug