Programma 4b. Energietransitie

4.3.2 Energie in Leefomgeving

In het domein leefomgeving lopen veel initiatieven die direct bijdragen aan energiebesparing. De opgaven kunnen elkaar versterken en vanuit meerdere perspectieven worden benaderd. Duurzame energie kan ook een bijdrage leveren aan een positieve businesscase voor initiatieven in de leefomgeving. Nieuwe ontwikkelingen willen we graag energiepositief, klimaatneutraal en circulair aanpakken. Doel is dus bijdragen aan de besparings- en duurzame opwek doelen.

Beoogd resultaat 2020

  • Nieuwbouwwoningen zijn in principe minimaal energieneutraal.
  • Energietransitie is verankerd in alle aanpalende domeinen en programma’s van de Provincie Utrecht.
ga terug