Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.1 Realiseren van impulsen gezonde leefomgeving

Programma gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid, omdat deze uitnodigt  om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een omgeving met uitnodigende fiets- en wandelroutes, schone lucht, aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en groene speelplekken. In steden, dorpen én het landelijk gebied. Omdat het steeds drukker wordt in de provincie Utrecht, moeten we blijvend investeren om de omgeving gezond te houden voor en met onze inwoners.
Met het programma gezonde leefomgeving werkt de provincie aan een leefomgeving die nóg gezonder is. Gezondheid is één van de pijlers van de provinciale omgevingsvisie. Dit vraagt om nauwe samenwerking met andere beleidsvelden en programma’s als klimaat, mobiliteit, Ringpark en binnenstedelijke ontwikkeling. Samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen bedenken we slimme en innovatieve oplossingen om de leefomgeving gezond in te richten, of om met de ruimtelijke inrichting gezond gedrag te stimuleren. Via scans en 3D-planningsmodellen brengen wij bijvoorbeeld de binnenstedelijke kwaliteit in beeld en zoeken we naar maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Met het programma delen we actief de goede voorbeelden en beïnvloeden we beleid van onszelf en van anderen in de regio en in Europa. Een ander voorbeeld is de lezingenreeks waarin we gezonde leefomgeving koppelen aan andere maatschappelijke opgaven.

Beoogd resultaat 2020

  • In 2020 starten we met een nieuw programma gezonde leefomgeving.

Regiodeal Utrecht-Amersfoort
De derde tranche van regiodeals is op 9 september 2019 opengesteld met als thema Brede welvaart in de regio. Tot 1 december 2019 kunnen voorstellen worden ingediend bij het ministerie van LNV. Er is €180 mln. beschikbaar voor deze derde tranche. De verwachting is dat er tussen de €20 mln. en €30 mln. beschikbaar komt voor de regio in de provincie Utrecht. Voor dit bedrag moet in de regio cofinanciering worden gevonden. De cofinanciering komt van zowel de provincie als van regionale partijen. In de lijst met nog nader uit te werken voorstellen is een bedrag van totaal €6 mln. opgenomen voor het provinciale deel van de cofinanciering. Dit geschatte bedrag is nodig omdat zowel het rijk als de regionale partijen zekerheid willen over de toezegging van de provincie.

ga terug