Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.2 Verbeteren luchtkwaliteit naar WHO-advieswaarden

We geven samen met onze partners uitvoering aan de Uitvoeringsagenda gezonde lucht en verlengen de Uitvoeringsagenda tot het eind van de huidige coalitieperiode. Ons streven is om in 2030 overal in de provincie Utrecht te voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor gezonde lucht. We blijven aandacht vragen voor het verbeteren van luchtkwaliteit en investeren in het verbreden van het netwerk dat werkt aan luchtkwaliteit. Samen met onze gemeenten zetten we in op het verminderen van bronnen die de luchtkwaliteit lokaal beïnvloeden, zoals houtstook. We intensiveren onze lobby voor (inter)nationale bronmaatregelen en voor verbetering van de luchtkwaliteit en werken actief mee aan de uitvoering van het nationale Schone Lucht Akkoord.

Beoogd resultaat 2020

  • De helft van de maatregelen uit de uitvoeringsagenda zijn, samen met partners, uitgevoerd.
  • De uitvoeringsagenda is geëvalueerd en waar nodig aangepast.
ga terug