Programma 3. Bodem, water en milieu

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jaarplan
handhaving

Aantal ontvangen milieuklachten

600

600

600

600

600

600

600

Beperking toezichtlast

Percentage binnen de wettelijke termijn afgegeven ontheffings-/ vergunnings- aanvragen

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

PUEV

Externe veiligheid is bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

ga terug