Programma 3. Bodem, water en milieu

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

15.797

16.476

16.481

14.176

Baten

115

115

115

115

Saldo beleidsdoel excl. reserves

15.682

16.361

16.366

14.061

ga terug