Programma 3. Bodem, water en milieu

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Waterkwantiteit

Aantal TOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief)

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

12 TOP

19 SUB TOP

ga terug