Programma 3. Bodem, water en milieu

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

5.507

2.112

1.612

1.612

Baten

2.756

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.751

2.112

1.612

1.612

ga terug