Programma 3. Bodem, water en milieu

3.3.4 Vormgeven duurzame gebiedsgerichte aanpak bodem en ondergrond

Het bodem- en grondwatersysteem krijgt een steeds grotere rol in het realiseren van maatschappelijke opgaven.
Ook naar de diepere ondergrond wordt steeds meer gekeken als het gaat om bodemenergie en aardwarmte. In 2gebieden lopen pilots gericht op duurzaam en gebiedsgericht gebruik van het systeem. Hiervoor gebruiken we 3-dimensionale visualisaties van de ondergrond.

Beoogd resultaat 2020

  • Er zijn twee pilots afgerond en er is besloten over vervolg.
ga terug