Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Reserves Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Programma 5b. Bereikbaarheid OV

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve Mobiliteitsprogramma

-

-

-

-

-

-

Reserve OV Concessie

-

2.158

-

-

1.046

2.152

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

39.783

18.750

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

39.783

20.908

0

0

1.046

2.152

Reserve Kosten voorfinanciering

3.371

-

-

-

-

-

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

-

-

1.936

1.936

1.936

1.936

Reserve BDU inz. BRU

26.355

11.730

2.981

-

-

-

Reserve OV Concessie

-

-

345

495

-

-

Reserve Mobiliteitsprogramma

-

18.293

8.500

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

29.726

30.023

13.762

2.431

1.936

1.936