Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Investeringen

Uitbreidingsinvesteringen OV

Omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

2019

2020

2021

2022

2023

Uithoflijn Infra*

A

321.300

281.300

9.567

Uithoflijn materieel

A

74.800

11.544

12.395

Nieuwe Tramremise**

A

62.000

21.200

24.535

Busremise

A

29.800

19.000

9.306

Zonnenpanelen op tramremise

C

550

50

500

Extra krediet Uithoflijn

Uithoflijn-meerkosten

A

59.000

19.300

39.111

19.889

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn

A

20.000

4.800

9.448

Risicoreservering

A

13.700

13.700

Nieuwe Tramremise, zie Tramremise + € 10.000

A

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

581.150

326.600

126.955

42.090

0

0

0

* In het krediet van de Uithoflijn Infra is een bijdrage opgenomen van € 20,0 mln. voor de nieuwe Tramremise. Dit gedeelte is incl. de dekking bijdrage van derden overgeheveld naar het krediet van de Nieuwe Tramremise.
** Oorspronkelijk krediet € 52.000 en € 10.000 vanuit Extra krediet Uithoflijn

Vervangingsinvesteringen OV 

Omschrijving project

Categorie

Bruto toegekend krediet

Bijdragen derden

2019

2020

2021

2022

2023

Overwegbeveiliging

A

12.000

5.792

Vernieuwde Regionale Tramlijn ***

A

165.489

21.000

94.217

4.300

3.500

3.500

Camera's/TFT schermen in Tram

A

1.220

320

279

514

Distributiesysteem

A

6.302

31

Verkoopapparatuur OV winkeliers

A

700

700

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

C

9.503

3.653

801

6.593

Netto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

195.214

3.973

28.603

101.324

4.300

3.500

3.500

*** Oorspronkelijk krediet € 142.000 incl. VRT extra krediet € 17.289 en OV-knooppunt Nieuwegein City € 7.000

Type categorie:

A: Reeds goedgekeurde investeringen

B: Nieuwe of aangepaste investeringen vanuit laatste Kadernota, worden nu bij de begroting geaccordeerd door PS.

C: Nieuwe of aangepaste investeringen welke zijn opgenomen als beslispunt in Najaarsrapportage 2019

D: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.