Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Wat gaat dat kosten?

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

4.647

7.182

7.170

7.203

6.201

6.201

Materiële lasten

135.894

161.579

150.597

152.358

155.683

149.550

Lasten

140.541

168.761

157.767

159.561

161.884

155.751

Baten

175.017

116.593

30.253

29.396

29.562

29.562

Baten

175.017

116.593

30.253

29.396

29.562

29.562

Saldo van dit programma

-34.477

52.168

127.514

130.165

132.322

126.189

Stortingen in reserves

-367

20.908

-

-

1.046

2.152

Onttrekkingen aan reserves

-

30.023

13.762

2.431

1.936

1.936

Beslag op de algemene middelen

-34.844

43.052

113.752

127.734

131.432

126.405