Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

5b. BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER

5b.1 Openbaar vervoer

5b.1.1 Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers