Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De reizigerstevredenheid (7)
Nr 6 Basisset BBV

De gemiddelde reizigerswaardering voor de twee provinciale concessies

≥ 7,5

n.n.b.

n.n.b.

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 7,5

De kostendekkingsgraad (8)

De kostendekkingsgraad voor de streekconcessie

> 50%

n.n.b.

n.n.b.

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

De kostendekkingsgraad (8)

De kostendekkingsgraad voor de stadsconcessie

> 64%

n.n.b.

n.n.b.

> 64%

> 64%

> 64%

> 64%

De voorspelbaarheid van reistijden in het openbaar vervoer (9)

De rij- en spreidingstijden laten de spreiding zien van gerealiseerde rijtijden en vertragingen

Bij tenminste 50% van de ritten is de rijtijd niet langer dan driekwart van de ongehinderde reistijd.

n.n.b.

n.n.b.

≥ 50%

≥ 50%

≥ 50%

≥ 50%

De voorspelbaarheid van reistijden in het openbaar vervoer (9)

De rij- en spreidingstijden laten de spreiding zien van gerealiseerde rijtijden en vertragingen

De langzaamste rijtijden wijken maximaal 60% af van de snelste rijtijden.

n.n.b.

n.n.b.

≤ 60%

≤ 60%

≤ 60%

≤ 60%

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met het openbaar vervoer (10)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 30 km/u

26,5 km/u

n.n.b.

≥ 30 km/u

≥ 30 km/u

≥ 30 km/u

≥ 30 km/u

Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug