Programma 3. Bodem, water en milieu

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Veiligheid regionale waterkeringen

Percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet.

100%

80%

85%

90%

90%

90%

90%

ga terug