Programma 3. Bodem, water en milieu

3.1.2 Meenemen kansrijke meekoppelkansen dijkversterking

Langs de Neder-Rijn en Lek zijn de komende jaren omvangrijke en urgente dijkverbeteringen van de primaire kering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gepland. De eerste trajecten zijn Grebbedijk en Salmsteke, vervolgens zijn ook de trajecten Amerongen - Wijk bij Duurstede en Culemborgse Veer – Beatrixsluizen afgelopen jaren gestart. In 2019 is het gedeelte van Vijfherenlanden aan de zuidkant van de Lek erbij gekomen. De waterschappen voeren deze dijkversterkingen uit.
Onze rol daarbij is de ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken en andere opgaven, zoals natuur, cultuurhistorie, mobiliteit en regionale economische ontwikkelingen direct mee te nemen. We dragen daardoor bij aan de ontwikkeling van de dijk en het rivierlandschap als belangrijk icoon in onze provincie.
De Neder-Rijn- en Lekdijk is een belangrijk onderdeel van het 1000 jaar oude, dynamische rivierenlandschap en fungeert als drager in de ontmoetingszone tussen mens en het rivierwater. In het landelijk gebied vormt de dijk de grens tussen binnendijks cultuurlandschap en buitendijks natuurlandschap met prachtige, grote uiterwaarden.

Beoogd resultaat 2020

  • Er zijn minimaal 4 gebiedstrajecten rond dijkversterking gestart, waaraan de provincie een procesmatige en/of inhoudelijke bijdrage levert.
  • Voor het gedeelte Vijfherenlanden is de opgave en de planning in kaart.
ga terug