Programma 3. Bodem, water en milieu

3.1.3 Voorbereiden op gevolgen overstromingen

Naast sterke dijken (laag 1) is het van groot belang dat we voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen van overstromingen. Een overstroming is immers nooit helemaal uit te sluiten. Daarom werken wij samen met de veiligheidsregio, waterschappen en gemeenten aan een programma ‘gevolgenbeperking overstroming’. Dit programma richt zich op een robuuste ruimtelijke inrichting (laag 2), zodat de schade en ontwrichting van de maatschappij beperkt wordt bij overstromingen. Daarnaast zal het programma zich richten op adequate crisisbeheersing (laag 3).

 Beoogd resultaat 2020

  • Het plan van aanpak voor gevolgenbeperking overstroming, opgesteld in samenwerking met veiligheidsregio, waterschappen en gemeenten, wordt door de partners in uitvoering gebracht.
ga terug