Programma 3. Bodem, water en milieu

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.256

1.395

1.395

1.554

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.256

1.395

1.395

1.554

ga terug