Programma 3. Bodem, water en milieu

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

5.514

5.133

6.166

5.058

Baten

1.334

1.334

1.334

1.334

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.180

3.799

4.832

3.724

ga terug